zdroj foto:

Časť DSS Rosa na patrónke zrekonštruovaná

Dec 21, 06:28

Bratislavský samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa v Bratislave. Náklady na zateplenie či výmenu okien v objektoch dosiahli 315 293,06 €.


„BSK v rámci Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK realizuje opatrenia zamerané najmä na výmenu starých okien na budovách, zateplenie obvodového plášťa a strechy ako aj na vyváženie vykurovacieho systému budov. Cieľom je dosiahnuť minimálne 30% úsporu energií“, zhodnotil šéf Investičného odboru BSK Ján Keselý.

V rámci rekonštrukcie DSS pre deti a rehabilitačného strediska ROSA boli obnovované tri stavebné objekty - SO 01 Odborné učilište s ubytovňou, SO 02 Odborné učilište a SO 03 Spojená škola. Budovy majú novú hydroizoláciu, sú zateplené, boli vymenené parapety a na objektoch sú aj nové okná.

Financovanie projektu bolo z rozpočtu BSK a oprávnené náklady predstavujú výšku 315 293,06 €.

Bratislavská župa na rekonštrukciu a zároveň aj na znižovanie energetickej náročnosti budov využila možnosti programu MunSEFF. Municipal Sustainable Energy Financing Facility (MunSEFF) je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na podporu samospráv pri projektoch energetickej efektívnosti na Slovensku. Náklady na tento projekt sú na úrovni piatich miliónov eur a 15 percent z nich bude následne preplatených cez projekt Európskej investičnej a rozvojovej banky.  

Zdroj: TS

mc

Dec 21, 06:28

Komentáre

Odporúčame ti
Funradio