zdroj foto: TASR

Futbal a hokej sú oddnes vyňaté zo spoločného finančného koláča

erik.milec
Jan 1, 11:49

Futbal a ľadový hokej sú od dnešného dňa vyňaté zo spoločného finančného koláča pre národné športové zväzy a majú zákonom samostatne garantovaný minimálny podiel. Do účinnosti totiž vstúpila novela zákona o športe, ktorú parlament schválil koncom novembra.

Pôvodný vládny návrh túto zmenu financovania neobsahoval, do právnej normy sa dostal cez pozmeňujúci návrh koaličných poslancov Dušana Tittela a Tibora Jančulu (obaja SNS). Podľa vlastných slov ho predložili s cieľom finančne pomôcť menším zväzom, ako sú futbalový a hokejový.

Financovanie športu plynie z troch zdrojov. Je to z prostriedkov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z výnosov z lotériových hier a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo určené na príspevok na národný športový projekt. Zo spoločného koláča sa doteraz najmenej 80 percent prerozdeľovalo medzi uznané národné športové zväzy. Tittel a Jančula presadili, aby to bolo najmenej 50 percent pre všetkých okrem hokeja a futbalu. Tie majú oddnes garantované, že zo spoločného koláča dostanú zvyšných 30 percent, a to minimálne 17 percent futbal a minimálne 13 percent ľadový hokej.

"Ponechaním týchto dvoch športov v spoločnom vzorci na výpočet príspevku vzhľadom na ich popularitu a členskú základňu sa stráca motivácia pre zostávajúce športové zväzy zvyšovať členskú základňu a pracovať s mládežou, a to z dôvodu objektívnej nemožnosti naplnenia údajov do vzorca," vysvetlil Tittel s tým, že jeho pozmeňujúci návrh zabezpečí motiváciu rozvoja športov, odstráni disproporcionalitu a zabezpečí primeranosť podmienok financovania jednotlivých športov, ako sú volejbal, basketbal, cyklistika či hádzaná.

Cieľom pôvodnej vládnej novely zákona o športe je odstrániť praktické problémy, ktoré sa objavili v praxi od januára 2016. V rámci zmien sa rieši status športových odborníkov ako podnikateľov a pozastavenie výkonu ich činnosti. Ďalej zrovnoprávnenie povinností športových organizácií bez ohľadu na ich právnu formu, upravuje sa absentujúci spôsob uznávania národných športových organizácií osobitného významu obdobným spôsobom, ako je nastavené uznávanie národných športových zväzov.

Taktiež sa dopĺňa pôsobnosť hlavného kontrolóra v športe aj nový inštitút dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pri odôvodnenej obave z existencie závažného nedostatku.

Zdroj: TASR

Jan 1, 11:49

Komentáre

Odporúčame ti
Funradio